Fotogroep Abedia Landgraaf is een groep fotografen die zich verenigd heeft om door samen  over foto’s te praten, elkaar te helpen, te inspireren, te stimuleren en  hun fotografisch peil  te verbeteren. Hierbij staan de creativiteit, eigen opvatting en de inbreng van de individuele  leden centraal. Het aantal leden varieert enigermate, maar is de laatste jaren steeds tussen  de 15 en 20.  De naam is bedacht door de oprichter van de club in 1950 toen Afstand, BElichting en  DIAfragma nog met zorg en met de hand ingesteld moesten worden.  De naam is  ondanks  de automatische camera’s van tegenwoordig niet veranderd en dat tekent ook de aandacht  waarmee de leden hun foto’s maken en bespreken.   De clubbijeenkomsten worden elke twee weken op de dinsdagavonden gehouden in het  gemeenschapshuis ’t Ströatje in Landgraaf. Hier worden de meegebrachte foto’s van de  leden besproken. De aanvang van de avonden is 20:00 uur en duren tot ca 22:30 uur. De  datums van de bijeenkomsten zijn opgenomen in de agenda op deze site.   De meeste leden van Fotogroep Abedia zijn aangesloten bij de Nederlandse Fotobond  (BNAFV). Er wordt deelgenomen aan landelijke en regionale fotowedstrijden. Om de 2 jaar  organiseert de club een groepstentoonstelling in het gemeentehuis van Landgraaf.  Daarnaast hebben leden individuele tentoonstellingen in de regio.  Als u interesse heeft om de clubavonden eens te komen bijwonen, bent u van harte  uitgenodigd. Dit is geheel vrijblijvend, maar het is fijn als u zich vooraf even meldt via het  mailadres rechtsonder (”e-mail bestuur”). Ook kunt u via dit mail-adres vragen stellen.   Clublokaal: Gemeenschapshuis ‘t Ströatje Eijgelshoverweg 4 6374 KC Landgraaf Tel.: 045 - 5317000 Bestuur: vacant Wim Falkenberg Hub Wetzels Wim Fleuren Marcel Maes Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Website: over ons naar site van ‘t Ströatje e-mail bestuur fotogroep Abedia Landgraaf